Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-03-26

Kommentarer kring negativ styrränta

Under onsdagen den 18 mars bestämde sig Riksbanken för att ytterligare sänka styrräntan till -0,25%. I samband med detta justerar Riksbanken även ner räntebanan något.

Riksbanken sänker räntan med 0,15 % till -0,25 %

Räntesänkningen förra onsdagen kom oväntat för oss. Vi hade inte trott att Riksbanken skulle sänka räntan, i vart fall inte nu. Syftet med att sänka räntan ytterligare är att stimulera inflationen, alltså göra det billigare att investera och konsumera. Ju mer vi konsumerar, desto mer måste vi producera, och det gör att sysselsättning och skatteintäkter ökar. Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2 procent per år för att säkra en stabil ekonomisk utveckling i Sverige.

Inlåningsräntor

Vi kommer inte att införa negativ ränta på sparkonton i dagsläget för våra vanliga privat- och företagskunder. Ränteläget just nu med minusränta är en helt ny situation för bankerna och vi kommer att följa hur våra konkurrenter och hur marknaden påverkas av detta. Minusränta på sparkonton för privatpersoner är inte Riksbankens avsikt med räntesänkningen, eftersom det skulle kunna leda till att allt fler väljer att förvara sina pengar hemma vilket leder till ökade risker med kontanthanteringen. Vi rekommenderar ingen att ta ut kontanter!

Vi kommer att göra allt vi kan för att skydda våra kunder mot negativ ränta på sparkonton.

Utlåningsräntor

När det gäller bolåneräntor avvaktar vi hur marknadsräntorna påverkas innan vi fattar beslut om hur våra bolåneräntor eventuellt kommer att ändras. I och med att bolåneräntorna redan är relativt låga kommer förmodligen inte några stora sänkningar i marknaden utan bara mindre justeringar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger